รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
531 หมู่ที่ 20 ถนนปัทมานนท์   ตำบลสระคู  อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
เบอร์โทรศัพท์ 043581021 เบอร์แฟกส์ 043581021


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :