ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สินค้าOTOPโรงเรียน
ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนเรา
ผลิตภัณฑ์ ยาดมเครื่องเทศ ด้วยฝีมือนักเรียน ได้ทำเป็นโครงงานและสามารถจำหน่ายได้ในโรงเรียน ชุมชน และตลาดในท้องถิ่น เป็นยาดมที่ทำจากสมุนไพรไทยที่มีสัพคุณใช้สูดดม แก้วิงเวียนศรีษะ คัดจมูก ทำให้สดชื่นโดยปราศจากสิ่งเจอปนที่เป็นอันตราย
นักเรียนได้ทำเอง ใช้สมุนไพรไทยที่มีในท้องถิ่น