ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศได้รับอนุญาต ให้เปิดเรียนแบบ On-site (อ่าน 3403) 28 ม.ค. 65
ประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3429) 14 ม.ค. 65
กำหนดการ รับนม / รับค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 3460) 28 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3467) 05 ก.ค. 64
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 3471) 05 ก.ค. 64
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ covid - 19 ณ ห้องเกียรติยศศรีแสนปาง โรงเรียนเมือ (อ่าน 6820) 09 มิ.ย. 63
กระกาศประชุมผู้ปกครองสายชั้น ต่างๆ (อ่าน 6778) 05 มิ.ย. 63
วารสารฉบับที่ 1-63 (อ่าน 6808) 05 มิ.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์ สมัครเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6799) 22 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งการทดลองเรียนออนไลน์ (อ่าน 6755) 19 พ.ค. 63
กำหนดการเปิดภาคเรียน และตารางเรียนประจำวัน (อ่าน 6647) 16 พ.ค. 63
ประกาศ (อ่าน 6803) 20 ต.ค. 62
วารสารฉบับที่ 11 (อ่าน 6751) 08 ส.ค. 62
การจัดงานวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 6728) 08 ส.ค. 62
วารสารฉบับที่ 10 (อ่าน 6655) 26 ก.ค. 62
วารสารฉบับที่ 9 (อ่าน 6886) 13 มิ.ย. 62
วารสารฉบับที่ 8 (อ่าน 6712) 04 มิ.ย. 62
stem ระดับประถมศึกษาตอนต้น (อ่าน 6739) 26 พ.ค. 62
stem ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 6678) 11 พ.ค. 62
stem ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 6649) 27 เม.ย. 62
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กชายภัทรภูมิ สุกใส นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ ที่ค (อ่าน 7608) 18 ก.ค. 61
ผลการแข่งขันฟุตบอล (อ่าน 7105) 05 มี.ค. 61
กิจกรรมอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์ป.1-6 และวาดภาพระบายสี ป.1-6 ระดับประเทศ (อ่าน 7171) 05 มี.ค. 61
ผลงานดีเด่นทางวิชาการปี 2561 (อ่าน 7122) 28 ก.พ. 61
การรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๑ (๓ ขวบ) ชั้นอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ ประจำปี (อ่าน 6905) 07 ก.พ. 61
การรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 6975) 07 ก.พ. 61