ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 (อ่าน 14) 18 ม.ค. 66
การแข่งขันกีฬาสีภาย อมส. ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 11) 18 ม.ค. 66
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 อมส. (อ่าน 10) 18 ม.ค. 66
การประเมินความสามารถในการอ่าน-เขียน ระดับ ป.1-6 (อ่าน 25) 03 ม.ค. 66
Merry christmas and happy new year (อ่าน 26) 03 ม.ค. 66
ทัศนศีกษา mini gifted (อ่าน 31) 26 ธ.ค. 65
สรุปรางวัลของโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ (อ่าน 37) 18 ธ.ค. 65
แผนผังโรงเรียนฯ แสดงพื้นที่การแข่งขัน (อ่าน 59) 13 ธ.ค. 65
กลุ่มโครงงานคณิตศาสตร์ "ทศนิยม ศาสตร์คณิต พิชิตค่าไฟฟ้า" (อ่าน 48) 12 ธ.ค. 65
แจ้งหยุดเรียน แข่งขันศิลปหัตถกรรม (อ่าน 42) 12 ธ.ค. 65
การแข่งขันศิลปหัตกรรมครั้งที่ ๗๐ ระดับศูนย์เครือข่าย (อ่าน 52) 29 พ.ย. 65
การแข่งขันศิลปหัตกรรมที่ได้แข่งระดับเขต (อ่าน 58) 29 พ.ย. 65
รับรางวัลกิจกรรมสอบ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด (อ่าน 58) 23 พ.ย. 65
ประกาศงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ (อ่าน 68) 23 พ.ย. 65
โครงการโรงเรียนรักสิ่งแวดล้อม (อ่าน 62) 19 พ.ย. 65
ประชุมแต่งตั้งกรรมการแช่งขันศิลปฯ (อ่าน 63) 19 พ.ย. 65
ยินดีต้อนรับ คุณครูคนใหม่สู่รั้วเขียวแสด (อ่าน 67) 11 พ.ย. 65
กิจกรรมวันลอยกระทง (อ่าน 64) 09 พ.ย. 65
ประกาศหยุดเรียน (อ่าน 63) 07 พ.ย. 65
นิเทศแลเปิดภาคเรียน (อ่าน 69) 02 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (อ่าน 66) 02 พ.ย. 65
การประชุมสัญจร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต2 พบเพื่อนครู (อ่าน 67) 29 ต.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน และรับอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 77) 24 ต.ค. 65
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (อ่าน 72) 24 ต.ค. 65
ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการ สู่รั้วเขียวแสด (อ่าน 69) 24 ต.ค. 65
ประกาศได้รับอนุญาต ให้เปิดเรียนแบบ On-site (อ่าน 3499) 28 ม.ค. 65
ประกาศปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3529) 14 ม.ค. 65
กำหนดการ รับนม / รับค่าอาหารกลางวัน (อ่าน 3552) 28 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3550) 05 ก.ค. 64
กิจกรรมวันไหว้ครู (อ่าน 3562) 05 ก.ค. 64
การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ covid - 19 ณ ห้องเกียรติยศศรีแสนปาง โรงเรียนเมือ (อ่าน 6909) 09 มิ.ย. 63