ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายอานนท์ นามเพ็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจแบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซค์นี้ดีแค่ไหน
ดีที่สุด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2012
ปรับปรุง 22/05/2020
สถิติผู้เข้าชม 491987
Page Views 637363
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านขามป้อม ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
2 โรงเรียนบ้านพิลา ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ 0-4350-0179
3 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ 043547407
4 โรงเรียนบ้านนาแค ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์
6 โรงเรียนบ้านม่วง ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
7 โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
8 โรงเรียนบ้านโพนงาม ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
9 โรงเรียนบ้านค้อแสนสี ดอกล้ำ ปทุมรัตต์ ๐๘๕๔๕๓๑๑๒๒
10 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
11 โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ ดอกล้ำ ปทุมรัตต์
12 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม บัวแดง ปทุมรัตต์
13 โรงเรียนบ้านจานเหนือ บัวแดง ปทุมรัตต์
14 โรงเรียนบ้านหนองบึง บัวแดง ปทุมรัตต์
15 โรงเรียนบ้านหนองขาม บัวแดง ปทุมรัตต์
16 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์
17 โรงเรียนบ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) บัวแดง ปทุมรัตต์
18 โรงเรียนบ้านบัวขาว สระบัว ปทุมรัตต์
19 โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด สระบัว ปทุมรัตต์ 043-546002
20 โรงเรียนบ้านภูดิน สระบัว ปทุมรัตต์
21 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สระบัว ปทุมรัตต์
22 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา สระบัว ปทุมรัตต์
23 โรงเรียนบ้านสระบัว สระบัว ปทุมรัตต์
24 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง สระบัว ปทุมรัตต์
25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) หนองแคน ปทุมรัตต์
26 โรงเรียนบ้านหนองบึง หนองแคน ปทุมรัตต์ 043587003
27 โรงเรียนประสิทธาราม หนองแคน ปทุมรัตต์
28 โรงเรียนบ้านสวนปอ หนองแคน ปทุมรัตต์
29 โรงเรียนบ้านสำราญ หนองแคน ปทุมรัตต์
30 โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ หนองแคน ปทุมรัตต์
31 โรงเรียนบ้านโคกกลาง หนองแคน ปทุมรัตต์
32 โรงเรียนบ้านดงช้าง โนนสง่า ปทุมรัตต์
33 โรงเรียนบ้านโนนจาน โนนสง่า ปทุมรัตต์
34 โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) โนนสง่า ปทุมรัตต์ 043-587145
35 โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
36 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
37 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
38 โรงเรียนบ้านหัวช้าง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
39 โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่ โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
40 โรงเรียนบ้านส้มโฮง โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์
41 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย โพนสูง ปทุมรัตต์
42 โรงเรียนบ้านจานใต้ โพนสูง ปทุมรัตต์
43 โรงเรียนบ้านโพนสูง โพนสูง ปทุมรัตต์
44 โรงเรียนบ้านโคกก่อง โพนสูง ปทุมรัตต์
45 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ โพนสูง ปทุมรัตต์
46 โรงเรียนบ้านดงมัน กุดน้ำใส พนมไพร
47 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ กุดน้ำใส พนมไพร
48 โรงเรียนบ้านคูฟ้า กุดน้ำใส พนมไพร
49 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) กุดน้ำใส พนมไพร
50 โรงเรียนบ้านดอนคำ คำไฮ พนมไพร
51 โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) คำไฮ พนมไพร
52 โรงเรียนบ้านโนนศิลา คำไฮ พนมไพร
53 โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร คำไฮ พนมไพร 043-667020
54 โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง คำไฮ พนมไพร
55 โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา ค้อใหญ่ พนมไพร
56 โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) ชานุวรรณ พนมไพร
57 โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ ชานุวรรณ พนมไพร
58 โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู นานวล พนมไพร
59 โรงเรียนบ้านคำพระ นานวล พนมไพร
60 โรงเรียนนานวลราษฎร์นิยม นานวล พนมไพร
61 โรงเรียนบ้านชาติ นานวล พนมไพร
62 โรงเรียนบ้านโนนม่วง นานวล พนมไพร
63 โรงเรียนกมลวิทยา พนมไพร พนมไพร
64 โรงเรียนบ้านพนมไพร พนมไพร พนมไพร
65 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร พนมไพร พนมไพร
66 โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว พนมไพร พนมไพร
67 โรงเรียนดอนเสาโฮง พนมไพร พนมไพร
68 โรงเรียนบ้านดอนเจริญ พนมไพร พนมไพร 043-590531
69 โรงเรียนบ้านสมสะอาด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
70 โรงเรียนบ้านดอนดู่ วารีสวัสดิ์ พนมไพร
71 โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา วารีสวัสดิ์ พนมไพร
72 โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด วารีสวัสดิ์ พนมไพร
73 โรงเรียนบ้านสระแก้ว สระแก้ว พนมไพร
74 โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง สระแก้ว พนมไพร
75 โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม หนองทัพไทย พนมไพร
76 โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย หนองทัพไทย พนมไพร
77 โรงเรียนบ้านหัวนา หนองทัพไทย พนมไพร
78 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) หนองทัพไทย พนมไพร
79 โรงเรียนบ้านดอนแดง แสนสุข พนมไพร
80 โรงเรียนบ้านนาชม(นาชมพิทยาสิทธิ์) แสนสุข พนมไพร
81 โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา แสนสุข พนมไพร
82 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย แสนสุข พนมไพร
83 โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) แสนสุข พนมไพร
84 โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) แสนสุข พนมไพร
85 โรงเรียนบ้านคำแดง โคกสว่าง พนมไพร
86 โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร โคกสว่าง พนมไพร
87 โรงเรียนบ้านหนองฟ้า โคกสว่าง พนมไพร
88 โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) โคกสว่าง พนมไพร
89 โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา โคกสว่าง พนมไพร
90 โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ โพธิ์ชัย พนมไพร
91 โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด โพธิ์ชัย พนมไพร
92 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก โพธิ์ชัย พนมไพร
93 โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ โพธิ์ชัย พนมไพร
94 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โพธิ์ชัย พนมไพร
95 โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
96 โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยา โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
97 โรงเรียนบ้านบัวงาม โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
98 โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
99 โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ โพธิ์ใหญ่ พนมไพร
100 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย สุวรรณภูมิ
101 โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) สุวรรณภูมิ
102 โรงเรียนบ้านหัวช้าง สุวรรณภูมิ
103 โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง จำปาขัน สุวรรณภูมิ
104 โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา จำปาขัน สุวรรณภูมิ
105 โรงเรียนบ้านปลาค้าว จำปาขัน สุวรรณภูมิ
106 โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
107 โรงเรียนบ้านแดง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
108 โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
109 โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
110 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม ช้างเผือก สุวรรณภูมิ 043626031
111 โรงเรียนหงษ์ศรีอำนวยวิทย์ ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
112 โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) ช้างเผือก สุวรรณภูมิ
113 โรงเรียนบ้านหมอตา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
114 โรงเรียนบ้านดอกไม้ ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
115 โรงเรียนบ้านภูงา ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
116 โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
117 โรงเรียนบ้านยางเลิง ดอกไม้ สุวรรณภูมิ
118 โรงเรียนบ้านโนนตาด ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
119 โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
120 โรงเรียนบ้านสาหร่าย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
121 โรงเรียนบ้านดอนแคน ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ
122 โรงเรียนบ้านจานเตย ทุ่งกุลา สุวรรณภูมิ 043547410
123 โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
124 โรงเรียนบ้านโพนขวาว ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
125 โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
126 โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา ทุ่งศรีเมือง สุวรรณภูมิ
127 โรงเรียนบ้านโพนเดื่อ ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
128 โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
129 โรงเรียนบ้านสระโพนทอง ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
130 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
131 โรงเรียนบ้านคูดินทราย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
132 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ
133 โรงเรียนบ้านงูเหลือม นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
134 โรงเรียนบ้านนา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
135 โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
136 โรงเรียนบ้านโพนยานาง นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
137 โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา นาใหญ่ สุวรรณภูมิ
138 โรงเรียนบ้านผักเผ็ดจ้อก้อ น้ำคำ สุวรรณภูมิ
139 โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) น้ำคำ สุวรรณภูมิ
140 โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี น้ำคำ สุวรรณภูมิ
141 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา น้ำคำ สุวรรณภูมิ
142 โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว น้ำคำ สุวรรณภูมิ
143 โรงเรียนหนองบัวหนองพังคีคุรุประชาสรรค์ น้ำคำ สุวรรณภูมิ
144 โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
145 โรงเรียนเมืองจำปาขัน บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
146 โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
147 โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ บ่อพันขัน สุวรรณภูมิ
148 โรงเรียนบ้านดอนยาง สระคู สุวรรณภูมิ
149 โรงเรียนกระดิ่งทอง สระคู สุวรรณภูมิ
150 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ 043581021
151 โรงเรียนดอนแฮดวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
152 โรงเรียนสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
153 โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
154 โรงเรียนบ้านแวง สระคู สุวรรณภูมิ
155 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สระคู สุวรรณภูมิ
156 โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ
157 โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สระคู สุวรรณภูมิ
158 โรงเรียนบ้านสนาม สระคู สุวรรณภูมิ
159 โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย สระคู สุวรรณภูมิ
160 โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา สระคู สุวรรณภูมิ 043-532669
161 โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ สระคู สุวรรณภูมิ
162 โรงเรียนหัวโทนวิทยา หัวโทน สุวรรณภูมิ
163 โรงเรียนตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ หัวโทน สุวรรณภูมิ
164 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง หัวโทน สุวรรณภูมิ
165 โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165 หัวโทน สุวรรณภูมิ
166 โรงเรียนเบญจคามวิทยา หินกอง สุวรรณภูมิ
167 โรงเรียนบ้านส้มโฮง หินกอง สุวรรณภูมิ
168 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว หินกอง สุวรรณภูมิ
169 โรงเรียนบ้านโพนดวน หินกอง สุวรรณภูมิ
170 โรงเรียนบ้านหินกอง หินกอง สุวรรณภูมิ o43613019
171 โรงเรียนบ้านขัดเค้า หินกอง สุวรรณภูมิ
172 โรงเรียนบ้านโพนพอุง หินกอง สุวรรณภูมิ
173 โรงเรียนบ้านสองชั้น หินกอง สุวรรณภูมิ
174 โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม หินกอง สุวรรณภูมิ
175 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร หินกอง สุวรรณภูมิ
176 โรงเรียนบ้านตังหมอง หินกอง สุวรรณภูมิ
177 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
178 โรงเรียนไตรคามคุรุประชาสรรค์ ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
179 โรงเรียนบ้านหนองแวง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
180 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง ห้วยหินลาด สุวรรณภูมิ
181 โรงเรียนห้วยหินลาด เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
182 โรงเรียนบ้านมหิงษาราม เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
183 โรงเรียนบ้านยางเครือ-ด่านน้อย เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ
184 โรงเรียนเมืองอารัมย์ เมืองทุ่ง สุวรรณภูมิ 043500113
185 โรงเรียนบ้านวารีสีสุก ดูกอึ่ง หนองฮี
186 โรงเรียนบ้านหนองจาน ดูกอึ่ง หนองฮี
187 โรงเรียนบ้านหนองไศล ดูกอึ่ง หนองฮี
188 โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี ดูกอึ่ง หนองฮี
189 โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) ดูกอึ่ง หนองฮี
190 โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง ดูกอึ่ง หนองฮี
191 โรงเรียนสาวแหวิทยา สาวแห หนองฮี
192 โรงเรียนบ้านดอนแดง สาวแห หนองฮี 0812827309
193 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) หนองฮี หนองฮี
194 โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร หนองฮี หนองฮี
195 โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ หนองฮี หนองฮี
196 โรงเรียนบ้านกอกแก้ว เด่นราษฎร์ หนองฮี
197 โรงเรียนบ้านขมิ้น เด่นราษฎร์ หนองฮี
198 โรงเรียนบ้านหนองคูณ เด่นราษฎร์ หนองฮี
199 โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ เด่นราษฎร์ หนองฮี
200 โรงเรียนบ้านดงเย็น เด่นราษฎร์ หนองฮี
201 โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ ขี้เหล็ก อาจสามารถ
202 โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
203 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กพิทยาคม ขี้เหล็ก อาจสามารถ
204 โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) ขี้เหล็ก อาจสามารถ
205 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ขี้เหล็ก อาจสามารถ
206 โรงเรียนบ้านสำโรง บ้านดู่ อาจสามารถ
207 โรงเรียนบ้านดู่ บ้านดู่ อาจสามารถ
208 โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก บ้านดู่ อาจสามารถ
209 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า บ้านดู่ อาจสามารถ
210 โรงเรียนบ้านหว่านไฟ บ้านดู่ อาจสามารถ
211 โรงเรียนบ้านแจ้ง บ้านแจ้ง อาจสามารถ
212 โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
213 โรงเรียนบ้านกุดเขียว บ้านแจ้ง อาจสามารถ
214 โรงเรียนบ้านท่าค้อ บ้านแจ้ง อาจสามารถ
215 โรงเรียนบ้านหัวนา บ้านแจ้ง อาจสามารถ
216 โรงเรียนบ้านชีโหล่น บ้านแจ้ง อาจสามารถ
217 โรงเรียนบ้านหนองฮาง หนองขาม อาจสามารถ 043500136
218 โรงเรียนบ้านดงสว่าง หนองขาม อาจสามารถ
219 โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว หนองขาม อาจสามารถ
220 โรงเรียนหนองขามวิทยา หนองขาม อาจสามารถ
221 โรงเรียนบ้านเป้า หนองขาม อาจสามารถ
222 โรงเรียนบ้านแวง หนองขาม อาจสามารถ
223 โรงเรียนบ้านเมืองคลอง หนองขาม อาจสามารถ
224 โรงเรียนบ้านขุมเงิน หนองบัว อาจสามารถ
225 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว อาจสามารถ
226 โรงเรียนบ้านหนองเรือ หนองบัว อาจสามารถ
227 โรงเรียนบ้านมะกอก หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
228 โรงเรียนบ้านหนองยาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
229 โรงเรียนบ้านหนองหัวคน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
230 โรงเรียนบ้านทองหลาง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
231 โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
232 โรงเรียนบ้านแขม หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
233 โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
234 โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
235 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ
236 โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ หน่อม อาจสามารถ
237 โรงเรียนบ้านจ้อก้อ หน่อม อาจสามารถ
238 โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ หน่อม อาจสามารถ
239 โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา หน่อม อาจสามารถ
240 โรงเรียนบ้านโนนแฮด หน่อม อาจสามารถ
241 โรงเรียนบ้านส่องอนามัย อาจสามารถ อาจสามารถ
242 โรงเรียนบ้านศาลา อาจสามารถ อาจสามารถ
243 โรงเรียนบ้านสำราญ อาจสามารถ อาจสามารถ
244 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา อาจสามารถ อาจสามารถ
245 โรงเรียนบ้านร่องคำหงษ์ทองสามัคคี อาจสามารถ อาจสามารถ
246 โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อาจสามารถ อาจสามารถ 043599547
247 โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ
248 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา อาจสามารถ อาจสามารถ
249 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ อาจสามารถ อาจสามารถ
250 โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
251 โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี โพนเมือง อาจสามารถ
252 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ โพนเมือง อาจสามารถ
253 โรงเรียนบ้านดงบัง โพนเมือง อาจสามารถ
254 โรงเรียนบ้านกอก โพนเมือง อาจสามารถ
255 โรงเรียนบ้านน้ำคำ โพนเมือง อาจสามารถ
256 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง โพนเมือง อาจสามารถ
257 โรงเรียนบ้านโนน โพนเมือง อาจสามารถ
258 โรงเรียนบ้านน้ำเงิน โหรา อาจสามารถ
259 โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) โหรา อาจสามารถ
260 โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว โหรา อาจสามารถ
261 โรงเรียนบ้านหนองหว้า โหรา อาจสามารถ
262 โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า โหรา อาจสามารถ
263 โรงเรียนบ้านโหรา โหรา อาจสามารถ
264 โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก กำแพง เกษตรวิสัย
265 โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ กำแพง เกษตรวิสัย
266 โรงเรียนบ้านไทรทอง กำแพง เกษตรวิสัย
267 โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง กำแพง เกษตรวิสัย
268 โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ กำแพง เกษตรวิสัย
269 โรงเรียนบ้านฮ่องทราย กำแพง เกษตรวิสัย
270 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
271 โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย 043 632238
272 โรงเรียนจตุรคามพัฒนา กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย
273 โรงเรียนบ้านโพนแท่น ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย 043-546636
274 โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
275 โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
276 โรงเรียนบ้านแสนสี ดงครั่งน้อย เกษตรวิสัย
277 โรงเรียนบ้านนกเหาะ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
278 โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
279 โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
280 โรงเรียนบ้านโพนทัน ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
281 โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ ดงครั่งใหญ่ เกษตรวิสัย
282 โรงเรียนชีโนวาทธำรง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
283 โรงเรียนบ้านเขวาหรดี ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
284 โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ทุ่งทอง เกษตรวิสัย 043-612010
285 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
286 โรงเรียนบ้านโพนหิน ทุ่งทอง เกษตรวิสัย
287 โรงเรียนบ้านยางจ้อง น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
288 โรงเรียนบ้านโนนจาน น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
289 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม น้ำอ้อม เกษตรวิสัย
290 โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด บ้านฝาง เกษตรวิสัย
291 โรงเรียนบ้านตลาดไชย บ้านฝาง เกษตรวิสัย
292 โรงเรียนบ้านหนองกุง บ้านฝาง เกษตรวิสัย
293 โรงเรียนบ้านฝาง บ้านฝาง เกษตรวิสัย 043546633
294 โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง บ้านฝาง เกษตรวิสัย 043 - 500297
295 โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม สิงห์โคก เกษตรวิสัย
296 โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด สิงห์โคก เกษตรวิสัย
297 โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ สิงห์โคก เกษตรวิสัย
298 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง สิงห์โคก เกษตรวิสัย
299 โรงเรียนบ้านอี่เม้ง หนองแวง เกษตรวิสัย
300 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร หนองแวง เกษตรวิสัย
301 โรงเรียนบ้านหนองช้าง หนองแวง เกษตรวิสัย
302 โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) หนองแวง เกษตรวิสัย
303 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) หนองแวง เกษตรวิสัย
304 โรงเรียนบ้านสิงห์ไคลสุทธาวาส หนองแวง เกษตรวิสัย
305 โรงเรียนบ้านเหนือ หนองแวง เกษตรวิสัย
306 โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
307 โรงเรียนบ้านหนองแวง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
308 โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
309 โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
310 โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
311 โรงเรียนบ้านสะแบง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
312 โรงเรียนบ้านป่ายาง เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
313 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ(รัตนวิมลอนุสรณ์) เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย 043589370
314 โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง เมืองบัว เกษตรวิสัย
315 โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน เมืองบัว เกษตรวิสัย
316 โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี เมืองบัว เกษตรวิสัย 043 - 500029
317 โรงเรียนบ้านเมืองบัว เมืองบัว เกษตรวิสัย
318 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
319 โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
320 โรงเรียนบ้านดอนดู่เหล่าเสือ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
321 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
322 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
323 โรงเรียนบ้านโพนสะอาด เหล่าหลวง เกษตรวิสัย
324 โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง โนนสว่าง เกษตรวิสัย
325 โรงเรียนคุรุราษฏร์สามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
326 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ โนนสว่าง เกษตรวิสัย
327 โรงเรียนไตรคามสามัคคี โนนสว่าง เกษตรวิสัย
328 โรงเรียนบ้านหนองยาง กกกุง เมืองสรวง
329 โรงเรียนบ้านหัวนา กกกุง เมืองสรวง
330 โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา กกกุง เมืองสรวง
331 โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู กกกุง เมืองสรวง
332 โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา กกกุง เมืองสรวง
333 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ คูเมือง เมืองสรวง
334 โรงเรียนบ้านสูงยาง คูเมือง เมืองสรวง
335 โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด คูเมือง เมืองสรวง
336 โรงเรียนดงเกลือวิทยา คูเมือง เมืองสรวง
337 โรงเรียนบ้านคูเมือง คูเมือง เมืองสรวง
338 โรงเรียนบ้านป่ายาง หนองผือ เมืองสรวง
339 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา หนองผือ เมืองสรวง
340 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ หนองผือ เมืองสรวง
341 โรงเรียนบ้านเหล่าฮก หนองผือ เมืองสรวง
342 โรงเรียนบ้านข่อย หนองหิน เมืองสรวง
343 โรงเรียนบ้านหนองหิน หนองหิน เมืองสรวง
344 โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย หนองหิน เมืองสรวง
345 โรงเรียนบ้านเมืองสรวง เมืองสรวง เมืองสรวง
346 โรงเรียนชุมชนบ้านผำ เมืองสรวง เมืองสรวง
347 โรงเรียนบ้านโนนสูง ท่าหาดยาว โพนทราย
348 โรงเรียนบ้านโพนทอง ท่าหาดยาว โพนทราย
349 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ท่าหาดยาว โพนทราย 043-500084
350 โรงเรียนบ้านหนองพลับ ท่าหาดยาว โพนทราย
351 โรงเรียนบ้านหนองฝั่งแดง ยางคำ โพนทราย
352 โรงเรียนยางคำวิทยา ยางคำ โพนทราย
353 โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว ยางคำ โพนทราย
354 โรงเรียนบ้านสะแบงตาก ศรีสว่าง โพนทราย
355 โรงเรียนบ้านหัวดง ศรีสว่าง โพนทราย
356 โรงเรียนบ้านสว่าง ศรีสว่าง โพนทราย
357 โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ ศรีสว่าง โพนทราย 043-500088
358 โรงเรียนบ้านดอนขาม ศรีสว่าง โพนทราย
359 โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ ศรีสว่าง โพนทราย
360 โรงเรียนสามขาพิทยาคม สามขา โพนทราย 043611136
361 โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง สามขา โพนทราย
362 โรงเรียนสามขาวิทยา สามขา โพนทราย
363 โรงเรียนบ้านหนองสรวง โพนทราย โพนทราย
364 โรงเรียนบ้านโพนทราย โพนทราย โพนทราย
365 โรงเรียนบ้านดอนหม่วย โพนทราย โพนทราย
366 โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ โพนทราย โพนทราย
367 โรงเรียนบ้านหนองยาง โพนทราย โพนทราย
368 โรงเรียนทรายทองวิทยา โพนทราย โพนทราย