ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : โครงงานอาชีพ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรภัสสร นามสิมมา เด็กหญิงสุพิชชา แสนนาม เด็กหญิงธันยพร หนองทุ่ม
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2562,09:26   อ่าน 350 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงงานแปรรูปอาหาร
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐวิภา นาเมือง เด็กหญิงสุวพิญ์ กาณวงศ์ เด็กหญิงพิมพ์มาดา กิตติ์ธนัชวิศาล
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 2562,09:25   อ่าน 543 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:49   อ่าน 488 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : ผลงานสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:44   อ่าน 383 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดแววทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ ลาสนาม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:40   อ่าน 401 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤติ ประเสริฐ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:36   อ่าน 446 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับชาติ และรางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:30   อ่าน 464 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศศิศเมธ แสงสุมาศ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:24   อ่าน 449 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรประภา ศรีสระคู
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2558,15:56   อ่าน 927 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศลำดับที่1
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสษมา. แสงสุมาศ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,14:22   อ่าน 701 ครั้ง