ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:49   อ่าน 160 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : ผลงานสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:44   อ่าน 137 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดแววทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ ลาสนาม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:40   อ่าน 128 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤติ ประเสริฐ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:36   อ่าน 171 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับชาติ และรางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:30   อ่าน 156 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศศิศเมธ แสงสุมาศ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:24   อ่าน 147 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรประภา ศรีสระคู
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2558,15:56   อ่าน 673 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศลำดับที่1
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสษมา. แสงสุมาศ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,14:22   อ่าน 422 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศที่ 1 ระดับประเทศสอบแข่งขันภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวงศกร คุณแก้ว
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2556,12:02   อ่าน 451 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชาติ ประกวดมารยาทงาม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงพรนภา นามสิมมา
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2556,11:57   อ่าน 422 ครั้ง