ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สอบ NT วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,16:16   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (TEDET) และโครงการสอบแข่งขันเสริมปัญญา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2565,20:33   อ่าน 18 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : ผลงานสอบ NT ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:49   อ่าน 526 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : ผลงานสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:44   อ่าน 422 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ วัดแววทางคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนวัฒน์ ลาสนาม
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:40   อ่าน 438 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ระดับนานาชาติ (ระดับประเทศ)การสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อนักเรียน : เด็กชายธนกฤติ ประเสริฐ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:36   อ่าน 486 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับชาติ และรางวัลชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภัทรภูมิ สุกใส
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:30   อ่าน 504 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงินระดับชาติ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ TEDET
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศศิศเมธ แสงสุมาศ
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 2560,09:24   อ่าน 490 ครั้ง