ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : กิจกรรมด้านการสอน/ผู้ฝึกสอน/ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ชื่ออาจารย์ : นายนรา แก้วหล่อ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560,10:01  อ่าน 222 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นางจันทนา สองสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,13:45  อ่าน 488 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกหัด
ชื่ออาจารย์ : นางสุปัน มืดทัพไท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,07:06  อ่าน 559 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกพัฒนาคณิตคิดเลขเร็ว
ชื่ออาจารย์ : นางสุปัน มืดทัพไท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,07:05  อ่าน 741 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสุปัน มืดทัพไท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2557,07:04  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสุปรียา สุมาศ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2557,00:13  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองระดับชาติ ลูกจ้างยอดเยี่ยมในโรงเรียนขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายจุลวิทย์ กลางคาร
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำ
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,15:43  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นายสุทัศน์ อนุพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นายอานนท์ นามเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2557,15:25  อ่าน 793 ครั้ง
รายละเอียด..