ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ วิธีปฏิบัติี่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภาวิณี อิโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,11:15  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการศึกษาด้ารการจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัชนีกร เศษโถ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2565,10:43  อ่าน 31 ครั้ง
รายละเอียด..